lørdag 1. januar 2011

Nytt år

Noen ganger skulle jeg ønske at jeg visste litt mer om framtiden, og kunne forberede meg bedre for det som kommer. Jeg er en sånn type som liker å være forberedt og ha kontroll. Når jeg går inn i et nytt år, er det mye som er uvisst. Hva vil møte oss av sorger og gleder? Det er det bare Gud som vet. Jeg er tvunget til å overlate kontrollen til ham. Det er nok det beste alt i alt. Han er allmektig, men hvem er jeg? Hva kan vel jeg gjøre, annet en å bekymre meg? Dietrich Bonhoeffen sier det så fint:
Jeg tror at Gud i enhver nødsituasjon
vil gi oss så mye motstandskraft
som vi trenger.
Men han gir den ikke på forhånd
for at vi ikke skal stole på oss selv.
Med en slik tro må all
frykt for framtiden overvinnes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar