fredag 22. april 2011

Han gjorde det for oss
Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem.
Han gikk med sine venner,
med dem som skulle svikte ham.
Han gjorde det for dem.
Han gjorde det for dem.

Han gikk den tunge veien
opp til Jerusalem.
Der ble han tornekronet
og skamslått under mengdens hån.
Han led, han led for dem.
Han gjorde det for dem.

Han gikk den tyngste veien,
der bar han selv sitt kors.
Han ba:" Min Gud forlat dem".
Han ga sitt liv på korsets tre,
han gjorde det for oss,
for alle og for oss

Teksten er hentet fra Norsk salmebok nr.133. Her kan du høre melodien. Bildene over er hentet fra boka om Passionsspillet i Oberammergau 2010.