søndag 26. desember 2010

Den store, store kjærlighet1.
Her kommer dine arme små,
o Jesus, i din stall å gå,
opplys enhver i sjel og sinn
å finne veien til deg inn!
2.
Vi løper deg med sang imot
og kysser støvet for din for,
å salig stund, å søte natt
da du ble født, vår sjeleskatt!
3.
Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død!
4.
Men, Jesus, hvordan går det til
at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som drog deg til vår jammer ned.
5.
Å, drag oss ganske til deg hen,
du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei!
6.
La verden ei med all sin makt
oss vende bort fra dåpens pakt,
men gi at all vår lengsel må
til deg, til deg alene stå!
7.
Så skal det skje at vi engang
blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis.
8.
Her står vi nå i flokk og rad
om deg, vår skjønne hjerteblad.
Å hjelp, at vi og alle må
i himmelen for din trone stå.