søndag 24. april 2011

Døden er oppslukt, seieren er vunnet!

Jesus stod opp fra døden tredje dag. Det er det sterkeste bevis på at han var den han sa. Han var Guds sønn som seiret over døden! Noen tviler og mener at Jesu oppstandelse bare var oppdiktet av disiplene hans for at de ikke skulle tape ansikt. Lite sannsynlig, spør du meg. Disiplene var redde for selv å bli tatt. De rømte da Jesus ble pågrepet, og etter langfredag gjemte de seg bort bak låste dører. Hvordan skulle de samme disiplene senere kunne gå i døden for noe de visste var oppdiktet? Det høres ikke sannsynlig ut i det hele tatt. Det enkleste for dem hadde vært å gå tilbake til sine vanlige liv som om ingenting hadde hendt. Men det kunne de ikke, for det var noe som hadde hendt. Jesus hadde forandret deres liv og gitt dem noe som var mer verd enn alt annet. De var vitner til det som skjedde. De så og trodde. Han er oppstanden! Ja, sannelig: Han er oppstanden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar